lugas Avatar

Các bài tham dự của lugas

Cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 132
  Bài tham dự #132 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 128
  Bài tham dự #128 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 129
  Bài tham dự #129 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 127
  Bài tham dự #127 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 56
  Bài tham dự #56 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 94
  Bài tham dự #94 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 95
  Bài tham dự #95 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 126
  Bài tham dự #126 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 125
  Bài tham dự #125 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 97
  Bài tham dự #97 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 96
  Bài tham dự #96 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 58
  Bài tham dự #58 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Đã rút