madcganteng Avatar

Các bài tham dự của madcganteng

Cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia

 1. Á quân
  số bài thi 221
  Bài tham dự #221 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 220
  Bài tham dự #220 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 216
  Bài tham dự #216 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 213
  Bài tham dự #213 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích