smarttaste Avatar

Các bài tham dự của smarttaste

Cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia

 1. Á quân
  số bài thi 201
  Bài tham dự #201 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 113
  Bài tham dự #113 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 112
  Bài tham dự #112 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 74
  Bài tham dự #74 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 43
  Bài tham dự #43 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích