zyodvb Avatar

Các bài tham dự của zyodvb

Cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia

 1. Á quân
  số bài thi 218
  Bài tham dự #218 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 215
  Bài tham dự #215 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 217
  Bài tham dự #217 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Đã rút