BuDesign Avatar

Các bài tham dự của BuDesign

Cho cuộc thi Logo Design for i-concept

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for i-concept
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for i-concept
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for i-concept
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for i-concept
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for i-concept
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for i-concept
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for i-concept
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for i-concept
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for i-concept
  0 Thích