takiestudio Avatar

Các bài tham dự của takiestudio

Cho cuộc thi Logo Design for ineedavan.ca

 1. Á quân
  số bài thi 49
  Bài tham dự #49 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ineedavan.ca
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 47
  Bài tham dự #47 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ineedavan.ca
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ineedavan.ca
  Bị từ chối
  0 Thích