mirceabaciu Avatar

Các bài tham dự của mirceabaciu

Cho cuộc thi Logo Design for myTask.com.au

 1. Á quân
  số bài thi 125
  Bài tham dự #125 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for myTask.com.au
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 146
  Bài tham dự #146 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for myTask.com.au
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for myTask.com.au
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for myTask.com.au
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 145
  Bài tham dự #145 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for myTask.com.au
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 143
  Bài tham dự #143 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for myTask.com.au
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 142
  Bài tham dự #142 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for myTask.com.au
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 115
  Bài tham dự #115 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for myTask.com.au
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 124
  Bài tham dự #124 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for myTask.com.au
  Đã rút