Designer0713 Avatar

Các bài tham dự của Designer0713

Cho cuộc thi Logo Design for new mobile phone fashion brand

 1. Á quân
  số bài thi 172
  Bài tham dự #172 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for new mobile phone fashion brand
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 141
  Bài tham dự #141 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for new mobile phone fashion brand
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 126
  Bài tham dự #126 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for new mobile phone fashion brand
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 60
  Bài tham dự #60 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for new mobile phone fashion brand
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 59
  Bài tham dự #59 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for new mobile phone fashion brand
  Bị từ chối
  0 Thích