NexusDezign Avatar

Các bài tham dự của NexusDezign

Cho cuộc thi Logo Design for new mobile phone fashion brand

 1. Á quân
  số bài thi 206
  Bài tham dự #206 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for new mobile phone fashion brand
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 203
  Bài tham dự #203 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for new mobile phone fashion brand
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 207
  Bài tham dự #207 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for new mobile phone fashion brand
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 205
  Bài tham dự #205 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for new mobile phone fashion brand
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 204
  Bài tham dự #204 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for new mobile phone fashion brand
  Bị từ chối
  0 Thích