alexandracol Avatar

Các bài tham dự của alexandracol

Cho cuộc thi Logo Design for wife's youtube show!

 1. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for wife's youtube show!
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for wife's youtube show!
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for wife's youtube show!
  Đã rút