zonisto Avatar

Các bài tham dự của zonisto

Cho cuộc thi Logo Design for wife's youtube show!

 1. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for wife's youtube show!
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for wife's youtube show!
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for wife's youtube show!
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for wife's youtube show!
  Đã rút