designpassionate Avatar

Các bài tham dự của designpassionate

Cho cuộc thi Logo Design for www.crazyfriends.com

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 175
  Bài tham dự #175 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for www.crazyfriends.com
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 179
  Bài tham dự #179 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for www.crazyfriends.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 177
  Bài tham dự #177 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for www.crazyfriends.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 174
  Bài tham dự #174 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for www.crazyfriends.com
  Bị từ chối
  0 Thích