luischaname Avatar

Các bài tham dự của luischaname

Cho cuộc thi Logo For BlueWood BP

 1. Á quân
  số bài thi 234
  Bài tham dự #234 về Graphic Design cho cuộc thi Logo For BlueWood BP
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 233
  Bài tham dự #233 về Graphic Design cho cuộc thi Logo For BlueWood BP
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 232
  Bài tham dự #232 về Graphic Design cho cuộc thi Logo For BlueWood BP
  Bị từ chối
  1 Thích