Pedro1973 Avatar

Các bài tham dự của Pedro1973

Cho cuộc thi Logo HC needed for T-Shirt +CAP

 1. Á quân
  số bài thi 125
  Bài tham dự #125 về Graphic Design cho cuộc thi Logo HC needed for T-Shirt +CAP
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 94
  Bài tham dự #94 về Graphic Design cho cuộc thi Logo HC needed for T-Shirt +CAP
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 70
  Bài tham dự #70 về Graphic Design cho cuộc thi Logo HC needed for T-Shirt +CAP
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Graphic Design cho cuộc thi Logo HC needed for T-Shirt +CAP
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 45
  Bài tham dự #45 về Graphic Design cho cuộc thi Logo HC needed for T-Shirt +CAP
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 90
  Bài tham dự #90 về Graphic Design cho cuộc thi Logo HC needed for T-Shirt +CAP
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Logo HC needed for T-Shirt +CAP
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Logo HC needed for T-Shirt +CAP
  Bị từ chối
  0 Thích