jojohf Avatar

Các bài tham dự của jojohf

Cho cuộc thi Logo HC needed for T-Shirt +CAP

 1. Á quân
  số bài thi 111
  Bài tham dự #111 về Graphic Design cho cuộc thi Logo HC needed for T-Shirt +CAP
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 114
  Bài tham dự #114 về Graphic Design cho cuộc thi Logo HC needed for T-Shirt +CAP
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 118
  Bài tham dự #118 về Graphic Design cho cuộc thi Logo HC needed for T-Shirt +CAP
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 107
  Bài tham dự #107 về Graphic Design cho cuộc thi Logo HC needed for T-Shirt +CAP
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 108
  Bài tham dự #108 về Graphic Design cho cuộc thi Logo HC needed for T-Shirt +CAP
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 112
  Bài tham dự #112 về Graphic Design cho cuộc thi Logo HC needed for T-Shirt +CAP
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 127
  Bài tham dự #127 về Graphic Design cho cuộc thi Logo HC needed for T-Shirt +CAP
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 126
  Bài tham dự #126 về Graphic Design cho cuộc thi Logo HC needed for T-Shirt +CAP
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 123
  Bài tham dự #123 về Graphic Design cho cuộc thi Logo HC needed for T-Shirt +CAP
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 106
  Bài tham dự #106 về Graphic Design cho cuộc thi Logo HC needed for T-Shirt +CAP
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 105
  Bài tham dự #105 về Graphic Design cho cuộc thi Logo HC needed for T-Shirt +CAP
  Đã rút