neejamehta Avatar

Các bài tham dự của neejamehta

Cho cuộc thi Logo HC needed for T-Shirt +CAP

 1. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Logo HC needed for T-Shirt +CAP
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Logo HC needed for T-Shirt +CAP
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Logo HC needed for T-Shirt +CAP
  Bị từ chối
  1 Thích