Freelancer: Gauravchawla87
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

I welcome any modification or suggestion

kindly check need to discuss anything just pin in on my inbox,its stylish...

Bài tham dự cuộc thi #14 cho Logo - High Resolution Version + 20th Season add
Bài tham dự #14

Bảng thông báo công khai

 • Gauravchawla87
  Gauravchawla87
  • cách đây 3 tháng

  discuss me

  • cách đây 3 tháng
 • Gauravchawla87
  Gauravchawla87
  • cách đây 3 tháng

  image here is less pixel but in file it have more pixel in psd form

  • cách đây 3 tháng