Kvipul Avatar

Các bài tham dự của Kvipul

Cho cuộc thi Logo Intro Audio Production

 1. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Voice Talent cho cuộc thi Logo Intro Audio Production
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Voice Talent cho cuộc thi Logo Intro Audio Production
  Bị từ chối
  1 Thích