PIVNEVA Avatar

Các bài tham dự của PIVNEVA

Cho cuộc thi Logo Re-Design

 1. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Re-Design
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Re-Design
  2 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Re-Design
  2 Thích