shabirkssol Avatar

Các bài tham dự của shabirkssol

Cho cuộc thi Logo Re-Design

 1. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Re-Design
  Graphic Design Bài thi #1 cho Logo Re-Design
  Graphic Design Bài thi #1 cho Logo Re-Design
  Graphic Design Bài thi #1 cho Logo Re-Design
  Graphic Design Bài thi #1 cho Logo Re-Design
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Re-Design
  0 Thích