Freelancer: anwera
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Tworker

Simple, clean, professional, easy to read, I use Adobe Illustrator, I will send file "AI, PSD, PDF, JPG, and PNG"

Bài tham dự cuộc thi #11 cho Logo Re-Design
Bài tham dự #11

Bảng thông báo công khai

 • samitysam
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  I like it actually pretty much. One question: could you do also something like this? http://storage.designcrowd.com/design_img/171157/57712/57712_2056868_171157_image.jpg Same TW and as TWorker

  • cách đây 3 năm
  1. anwera
   anwera
   • cách đây 3 năm

   yes . sure :)

   • cách đây 3 năm