SDDesigning2020 Avatar

Các bài tham dự của SDDesigning2020

Cho cuộc thi Logo Re-design

 1. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Re-design
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Re-design
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Re-design
  Graphic Design Bài thi #15 cho Logo Re-design
  Graphic Design Bài thi #15 cho Logo Re-design
  Graphic Design Bài thi #15 cho Logo Re-design
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Re-design
  Graphic Design Bài thi #11 cho Logo Re-design
  Graphic Design Bài thi #11 cho Logo Re-design
  Bị từ chối
  0 Thích