bharacuda Avatar

Các bài tham dự của bharacuda

Cho cuộc thi Logo Redesign / New Logo

 1. Á quân
  số bài thi 77
  Bài tham dự #77 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Redesign / New Logo
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 76
  Bài tham dự #76 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Redesign / New Logo
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Redesign / New Logo
  Đã rút