imaginizer Avatar

Các bài tham dự của imaginizer

Cho cuộc thi Logo Redesign / New Logo

 1. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Redesign / New Logo
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Redesign / New Logo
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Redesign / New Logo
  Bị từ chối
  0 Thích