1. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Logo & Sticker design x 50 for Family Sticker Concept for new market
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Logo & Sticker design x 50 for Family Sticker Concept for new market
  0 Thích