1. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Logo and Symbol Design for "POWERMOUTH", melodic industrial metal band
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Logo and Symbol Design for "POWERMOUTH", melodic industrial metal band
  Bị từ chối
  0 Thích