1. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Logo and Symbol Design for "POWERMOUTH", melodic industrial metal band
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Logo and Symbol Design for "POWERMOUTH", melodic industrial metal band
  Đã rút