1. Á quân
  số bài thi 45
  Bài tham dự #45 về Graphic Design cho cuộc thi Logo and Symbol Design for "POWERMOUTH", melodic industrial metal band
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 44
  Bài tham dự #44 về Graphic Design cho cuộc thi Logo and Symbol Design for "POWERMOUTH", melodic industrial metal band
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Graphic Design cho cuộc thi Logo and Symbol Design for "POWERMOUTH", melodic industrial metal band
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Logo and Symbol Design for "POWERMOUTH", melodic industrial metal band
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Logo and Symbol Design for "POWERMOUTH", melodic industrial metal band
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi Logo and Symbol Design for "POWERMOUTH", melodic industrial metal band
  Đã rút