Bảng thông báo công khai

 • CTLav
  CTLav
  • cách đây 7 năm

  Ok, will do the changes and submit a new entry. :)

  • cách đây 7 năm
 • Synergybs
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  And all with the blue and grey, I will be printing on white. Cheers

  • cách đây 7 năm
 • Synergybs
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  Hi, could I please have the logo on top of the wording for all? Thanks :))

  • cách đây 7 năm