lida66 Avatar

Các bài tham dự của lida66

Cho cuộc thi Logo design

 1. Á quân
  số bài thi 1811
  Bài tham dự #1811 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 1548
  Bài tham dự #1548 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 1504
  Bài tham dự #1504 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 1135
  Bài tham dự #1135 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 1124
  Bài tham dự #1124 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 1122
  Bài tham dự #1122 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 1121
  Bài tham dự #1121 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design
  Đã rút