nasirmomin95 Avatar

Các bài tham dự của nasirmomin95

Cho cuộc thi Logo design

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design
  3 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design
  2 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design
  5 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design
  Bị từ chối
  3 Thích