guruguide Avatar

Các bài tham dự của guruguide

Cho cuộc thi Logo design Magazine

 1. Á quân
  số bài thi 41
  Bài tham dự #41 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design Magazine
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design Magazine
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design Magazine
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design Magazine
  Bị từ chối
  0 Thích