khodejakter894 Avatar

Các bài tham dự của khodejakter894

Cho cuộc thi Logo design based on draft (change draft)

 1. Á quân
  số bài thi 48
  Bài tham dự #48 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design based on draft (change draft)
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 47
  Bài tham dự #47 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design based on draft (change draft)
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 45
  Bài tham dự #45 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design based on draft (change draft)
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 44
  Bài tham dự #44 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design based on draft (change draft)
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 43
  Bài tham dự #43 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design based on draft (change draft)
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design based on draft (change draft)
  Đã rút