Bảng thông báo công khai

 • realazifa
  realazifa
  • cách đây 8 tháng

  Tell me if you have any changes

  • cách đây 8 tháng
 • kuldipvyasseo
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 8 tháng

  right not it seems on left side of the A

  • cách đây 8 tháng
 • kuldipvyasseo
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 8 tháng

  This looks good though could you please reduce little bit size of the trident and centre both trident and lines.

  • cách đây 8 tháng