1. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design for live event streaming website: Lizard Lounge Tv
  Graphic Design Bài thi #40 cho Logo design for live event streaming website: Lizard Lounge Tv
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 44
  Bài tham dự #44 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design for live event streaming website: Lizard Lounge Tv
  Graphic Design Bài thi #44 cho Logo design for live event streaming website: Lizard Lounge Tv
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design for live event streaming website: Lizard Lounge Tv
  Graphic Design Bài thi #30 cho Logo design for live event streaming website: Lizard Lounge Tv
  0 Thích