1. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design for live event streaming website: Lizard Lounge Tv
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design for live event streaming website: Lizard Lounge Tv
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design for live event streaming website: Lizard Lounge Tv
  0 Thích