walidovisk Avatar

Các bài tham dự của walidovisk

Cho cuộc thi Logo design for new clothing brand

 1. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design for new clothing brand
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design for new clothing brand
  0 Thích