1. Á quân
  số bài thi 329
  Bài tham dự #329 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design for new small business - "Waggle & Forage"
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 334
  Bài tham dự #334 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design for new small business - "Waggle & Forage"
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 333
  Bài tham dự #333 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design for new small business - "Waggle & Forage"
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 327
  Bài tham dự #327 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design for new small business - "Waggle & Forage"
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 320
  Bài tham dự #320 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design for new small business - "Waggle & Forage"
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 313
  Bài tham dự #313 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design for new small business - "Waggle & Forage"
  Bị từ chối
  0 Thích