1. Á quân
  số bài thi 820
  Bài tham dự #820 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design for new small business - "Waggle & Forage"
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 819
  Bài tham dự #819 về Graphic Design cho cuộc thi Logo design for new small business - "Waggle & Forage"
  Bị từ chối
  0 Thích