Designexpert98 Avatar

Các bài tham dự của Designexpert98

Cho cuộc thi Logo e isotipo

 1. Á quân
  số bài thi 77
  Bài tham dự #77 về Graphic Design cho cuộc thi Logo e isotipo
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 76
  Bài tham dự #76 về Graphic Design cho cuộc thi Logo e isotipo
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Logo e isotipo
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi Logo e isotipo
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 71
  Bài tham dự #71 về Graphic Design cho cuộc thi Logo e isotipo
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 70
  Bài tham dự #70 về Graphic Design cho cuộc thi Logo e isotipo
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 65
  Bài tham dự #65 về Graphic Design cho cuộc thi Logo e isotipo
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 64
  Bài tham dự #64 về Graphic Design cho cuộc thi Logo e isotipo
  Bị từ chối
  0 Thích