1. Á quân
  số bài thi 76
  Bài tham dự #76 về Graphic Design cho cuộc thi Logo end benner for youtube end a Animated Logo For A Intro
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Logo end benner for youtube end a Animated Logo For A Intro
  Graphic Design Bài thi #75 cho Logo end benner for youtube end a Animated Logo For A Intro
  Bị từ chối
  0 Thích