Bảng thông báo công khai

 • jbdubu
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 1 tháng

  I like this. Maybe a slightly different font (love the lower case!), the bar over the I and the O (long I and long O) and some color variations (reds, greens?)

  • cách đây 1 tháng
  1. BikashBapon
   BikashBapon
   • cách đây 1 tháng

   sure, wait a while.

   • cách đây 1 tháng
  2. BikashBapon
   BikashBapon
   • cách đây 1 tháng

   kindly check entry #37 and #40

   • cách đây 1 tháng