Freelancer: onepixelpk
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Audio and Electronics company

i hope you like my idea feel free to change anything if you want...


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    3
                   cho                     Logo for Audio and Electronics Company
Bài tham dự #3

Bảng thông báo công khai

 • ttviper
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  add skull to the side of the words like no 4 entry

  • cách đây 3 tháng