OP3NSOURC3 Avatar

Các bài tham dự của OP3NSOURC3

Cho cuộc thi Logo for BIOZEN

 1. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for BIOZEN
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for BIOZEN
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for BIOZEN
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for BIOZEN
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for BIOZEN
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for BIOZEN
  Đã rút