Freelancer: TusharTK369
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

I HOPE YOU LIKE IT...

Dear Sir, This is my entry for the project, Very clean, professional, 100% original and eye-catching.Thank you so much.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    114
                   cho                     Logo for Events and Music Company
Bài tham dự #114

Bảng thông báo công khai

 • MrAndreasJGP
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  This one is great

  • cách đây 4 tháng