BuDesign Avatar

Các bài tham dự của BuDesign

Cho cuộc thi Logo for Quantum Spirits

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 79
  Bài tham dự #79 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for Quantum Spirits
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 99
  Bài tham dự #99 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for Quantum Spirits
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 59
  Bài tham dự #59 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for Quantum Spirits
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for Quantum Spirits
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for Quantum Spirits
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for Quantum Spirits
  1 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for Quantum Spirits
  1 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 89
  Bài tham dự #89 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for Quantum Spirits
  1 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 86
  Bài tham dự #86 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for Quantum Spirits
  1 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 81
  Bài tham dự #81 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for Quantum Spirits
  1 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 72
  Bài tham dự #72 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for Quantum Spirits
  1 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 65
  Bài tham dự #65 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for Quantum Spirits
  1 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 62
  Bài tham dự #62 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for Quantum Spirits
  1 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 98
  Bài tham dự #98 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for Quantum Spirits
  1 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 97
  Bài tham dự #97 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for Quantum Spirits
  1 Thích
 16. Á quân
  số bài thi 85
  Bài tham dự #85 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for Quantum Spirits
  1 Thích
 17. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for Quantum Spirits
  Bị từ chối
  1 Thích
 18. Á quân
  số bài thi 76
  Bài tham dự #76 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for Quantum Spirits
  Bị từ chối
  1 Thích
 19. Á quân
  số bài thi 74
  Bài tham dự #74 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for Quantum Spirits
  Bị từ chối
  1 Thích
 20. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for Quantum Spirits
  Bị từ chối
  1 Thích
 21. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for Quantum Spirits
  Bị từ chối
  1 Thích
 22. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for Quantum Spirits
  Bị từ chối
  1 Thích
 23. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for Quantum Spirits
  Bị từ chối
  1 Thích
 24. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for Quantum Spirits
  Đã rút