Bảng thông báo công khai

 • harmeetkohli959
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  These 2 fonts are very interesing:

  1. https://www.dafont.com/takoyaki-3.font?fpp=200&text=WABI+SABI

  2. https://www.dafont.com/cf-general-tao.font?fpp=200&text=WABI+SABI

  • cách đây 3 tháng
 • harmeetkohli959
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  Hi Somil

  We like your design can you please submit some designs where you use Japanese font

  • cách đây 3 tháng