1. Á quân
    số bài thi 15
    Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a fragrance/perfume related project -> Fragmentation
    Bị từ chối
    0 Thích