1. Á quân
    số bài thi 40
    Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a fragrance/perfume related project -> Fragmentation
    Bị từ chối
    0 Thích