1. Á quân
  số bài thi 167
  Bài tham dự #167 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a fragrance/perfume related project -> Fragmentation
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 166
  Bài tham dự #166 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a fragrance/perfume related project -> Fragmentation
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 116
  Bài tham dự #116 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a fragrance/perfume related project -> Fragmentation
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 115
  Bài tham dự #115 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a fragrance/perfume related project -> Fragmentation
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 66
  Bài tham dự #66 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a fragrance/perfume related project -> Fragmentation
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a fragrance/perfume related project -> Fragmentation
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a fragrance/perfume related project -> Fragmentation
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a fragrance/perfume related project -> Fragmentation
  Đã rút